آگهی استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی

استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی

1397-09-23

استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی.ترجیحا با مشتری. به صورت اجاره ای

استخدام اکستنشن کار در سالن آرایشی.ترجیحا با مشتری. به صورت اجاره ای

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی