آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه آرسی

استخدام ناخن کار در آرایشگاه آرسی

1397-09-23

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه آرسی.به صورت اجاره یا درصدی

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه آرسی.به صورت اجاره یا درصدی

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی