آگهی استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر

استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر

1397-09-23

استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر .مسلط به طراحی و نقاشی (تصویرگری کودکان)

استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر .مسلط به طراحی و نقاشی (تصویرگری کودکان)

کرج شاهین ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی