آگهی استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز

استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز

1397-09-23

استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز.خانم مسلط به وورد/اکسل/شبکه های اجتماعی. ساعت تماس:9 تا 15

استخدام کارمند کامپیوتر در موسسه مجاز.خانم مسلط به وورد/اکسل/شبکه های اجتماعی. ساعت تماس:9 تا 15

نجف‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی