آگهی استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت مجاز

استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت مجاز

1397-09-22

استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت مجاز.زمینه فعالیت : خدمان پشتیبانی دستگاه های کارتخوان

استخدام کارمند کامپیوتر در شرکت مجاز.زمینه فعالیت : خدمان پشتیبانی دستگاه های کارتخوان

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی