آگهی استخدام خدمتکار خانم مرتب و با سلیقه جهت انجام امور منزل به صورت پاره وقت عصر به بعد

استخدام خدمتکار خانم مرتب و با سلیقه جهت انجام امور منزل به صورت پاره وقت عصر به بعد

1397-09-22

استخدام خدمتکار خانم مرتب و با سلیقه جهت انجام امور منزل٬ به صورت پاره وقت عصر به بعد

استخدام خدمتکار خانم مرتب و با سلیقه جهت انجام امور منزل٬ به صورت پاره وقت عصر به بعد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی