آگهی استخدام شینیون کار عروس در آرایشگاه

استخدام شینیون کار عروس در آرایشگاه

1397-09-22

استخدام شینیون و بافت کار عروس در آرایشگاه بانوی آسمان.شرایط: ودیعه 10 میلیونی

استخدام شینیون و بافت کار عروس در آرایشگاه بانوی آسمان.شرایط: ودیعه 10 میلیونی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی