آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه شیک

استخدام ناخن کار در آرایشگاه شیک

1397-09-22

استخدام ناخن کار در آرایشگاه شیک و مسیر با دسترسی خوب در محدوده شاهین. ناخن کار های با مشتری تماس بگیرند

استخدام ناخن کار در آرایشگاه شیک و مسیر با دسترسی خوب در محدوده شاهین. ناخن کار های با مشتری تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی