آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه لوازم خانگى

استخدام فروشنده جهت فروشگاه لوازم خانگى

1397-09-21

استخدام فروشنده حرفه ای جهت فروشگاه لوازم خانگی در پرترددترین خیابان تهران از واجدین شرایط دعوت به فعالیت می گردد.

استخدام فروشنده حرفه ای جهت فروشگاه لوازم خانگی در پرترددترین خیابان تهران از واجدین شرایط دعوت به فعالیت می گردد.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی