آگهی استخدام نظافتچى جهت بیمارستان دامپزشکى

استخدام نظافتچى جهت بیمارستان دامپزشکى

1397-09-21

استخدام نظافتچى جهت بیمارستان دامپزشکى بدون جای خواب

استخدام نظافتچى جهت بیمارستان دامپزشکى بدون جای خواب

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی