آگهی استخدام نظافتچی خانم جهت نظافت آپارتمان کار به صورت پاره وقت

استخدام نظافتچی خانم جهت نظافت آپارتمان کار به صورت پاره وقت

1397-09-21

استخدام نظافتچی خانم جهت نظافت آپارتمان کار به صورت پاره وقت

استخدام نظافتچی خانم جهت نظافت آپارتمان کار به صورت پاره وقت

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی