آگهی استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه شال و روسرى

استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه شال و روسرى

1397-09-21

استخدام فروشنده مجرب با روابط عمومى بالا جهت کار در فروشگاه شال و روسرى واقع در کوچه برلن براى کسب اطلاعات بیشتر باشماره یادشده تماس برقرار نمایید.

استخدام فروشنده مجرب با روابط عمومى بالا جهت کار در فروشگاه شال و روسرى واقع در کوچه برلن براى کسب اطلاعات بیشتر باشماره یادشده تماس برقرار نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی