آگهی استخدام کارگرساده

استخدام کارگرساده

1397-07-24

استخدام چندکارگرساده جهت شرکت تولیدی باحقوق وبیمه درتبریز نیازمندیم.

استخدام چندکارگرساده جهت شرکت تولیدی باحقوق وبیمه درتبریز نیازمندیم.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی