آگهی استخدام منشی در موسسه مالی و حسابداری

استخدام منشی در موسسه مالی و حسابداری

1397-09-21

استخدام منشی در موسسه مالی حسابداری ترجیحا مبتدی به صورت نیمه وقت و تمام وقت جهت امور منشی و پاسخگویی تلفن. منظم و فعال همراه با حقوق و بیمه

استخدام منشی در موسسه مالی حسابداری ترجیحا مبتدی به صورت نیمه وقت و تمام وقت جهت امور منشی و پاسخگویی تلفن. منظم و فعال همراه با حقوق و بیمه

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی