آگهی استخدام حسابدار در موسسه مالی و حسابداری

استخدام حسابدار در موسسه مالی و حسابداری

1397-09-21

استخدام حسابدار در موسسه مالی و حسابداری ترجیحا خانم آشنا با امور حسابداری و نرم افزار حسابداری به همراه حقوق مناسب و مزایا و داشتن سابقه مناسب کاری

استخدام حسابدار در موسسه مالی و حسابداری ترجیحا خانم آشنا با امور حسابداری و نرم افزار حسابداری به همراه حقوق مناسب و مزایا و داشتن سابقه مناسب کاری

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی