آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت راوک نگار پارس

استخدام کارشناس فروش در شرکت راوک نگار پارس

1397-09-21

استخدام کارشناس فروش تلفنی در شرکت راوک نگار پارس در زمینه خدمات طراحی سایت و IT داوطلبان محترم لطفا جهت تعیین وقت مصاحبه الزاما با تلفن 86035439 تماس حاصل فرمایید.

استخدام کارشناس فروش تلفنی در شرکت راوک نگار پارس در زمینه خدمات طراحی سایت و IT داوطلبان محترم لطفا جهت تعیین وقت مصاحبه الزاما با تلفن 86035439 تماس حاصل فرمایید.

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی