آگهی استخدام کارمند کامپیوتر خانم در چاپخانه

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در چاپخانه

1397-09-21

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در چاپخانه.کلیه نرم افزارها آموزش داده می شود.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در چاپخانه.کلیه نرم افزارها آموزش داده می شود.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تهران سلسبیل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی