آگهی استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک خانواده ایرانیان

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک خانواده ایرانیان

1397-09-21

استخدام فروشنده مجرب جهت کاردر پوشاک خانواده ایرانیان برای همکاری و هماهنگی الزاما با شماره همراه ۰۹۱۲۳۳۵۷۹۷۷ تماس برقرار نمایید.

استخدام فروشنده مجرب جهت کاردر پوشاک خانواده ایرانیان برای همکاری و هماهنگی الزاما با شماره همراه ۰۹۱۲۳۳۵۷۹۷۷ تماس برقرار نمایید.

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی