آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس سهند

استخدام راننده جهت کار در آژانس سهند

1397-09-21

استخدام تعدادی راننده متعهد و منظم جهت کار در آژانس سهند با درآمدی بسیار خوب و مزایا (با سهمیه بنزین )

استخدام تعدادی راننده متعهد و منظم جهت کار در آژانس سهند با درآمدی بسیار خوب و مزایا (با سهمیه بنزین )

خرم‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی