آگهی استخدام راننده آقا و خانم با خودرو جهت سرویس مدارس

استخدام راننده آقا و خانم با خودرو جهت سرویس مدارس

1397-09-21

استخدام تعدادی راننده آقا و خانم با خودرو جهت سرویس مدارس با درامد ماهیانه یک میلیون تومان و مزایا (ساعت کاری 2 ساعت)

استخدام تعدادی راننده آقا و خانم با خودرو جهت سرویس مدارس با درامد ماهیانه یک میلیون تومان و مزایا (ساعت کاری 2 ساعت)

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی