آگهی استخدام سالن کار رستوران

استخدام سالن کار رستوران

1397-09-21

استخدام سالن کار دارای فن بیان وظاهری آراسته و مدیریت امور مشتریان و سرو غذاها جهت همکاری در رستوران

استخدام سالن کار دارای فن بیان وظاهری آراسته و مدیریت امور مشتریان و سرو غذاها جهت همکاری در رستوران

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی