آگهی استخدام یک فروشنده جهت کار در فروشگاه دکوری

استخدام یک فروشنده جهت کار در فروشگاه دکوری

1397-07-22

استخدام یک فروشنده جهت کار در فروشگاه دکوری در محدوده ستارخان

استخدام یک فروشنده جهت کار در فروشگاه دکوری در محدوده ستارخان

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی