آگهی استخدام فروشنده جوان خانم جهت فروشگاه پارچه مبلی و پرده

استخدام فروشنده جوان خانم جهت فروشگاه پارچه مبلی و پرده

1397-07-22

استخدام فروشنده جوان خانم جهت فروشگاه پارچه مبلی و پرده با حقوق و مزایا

استخدام فروشنده جوان خانم جهت فروشگاه پارچه مبلی و پرده با حقوق و مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی