آگهی استخدام منشی خانم در شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس

استخدام منشی خانم در شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس

1397-09-21

استخدام منشی خانم در شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس با ساعت کار 8 الی 17

استخدام منشی خانم در شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس با ساعت کار 8 الی 17

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی