آگهی استخدام منشی خانم در تولیدی پوشاک زنانه

استخدام منشی خانم در تولیدی پوشاک زنانه

1397-09-21

استخدام منشی خانم در تولیدی پوشاک زنانه با حقوق مکفی محدوده میدان ولیعصر

استخدام منشی خانم در تولیدی پوشاک زنانه با حقوق مکفی محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی