آگهی استخدام منشی در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی در آموزشگاه موسیقی

1397-09-21

استخدام منشی در آموزشگاه موسیقی با ظاهر آراسته و شیک و حقوق وزارت کار

استخدام منشی در آموزشگاه موسیقی با ظاهر آراسته و شیک و حقوق وزارت کار

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی