آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-21

استخدام منشی خانم در محیطی اداری در محدوده ستارخان با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در محیطی اداری در محدوده ستارخان با حقوق مکفی

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی