آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان

1397-09-21

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان در محیطی شیک و مناسب با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان در محیطی شیک و مناسب با حقوق مکفی

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی