آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-21

استخدام منشی خانم جهت جوابگویی به تلفن و ثبت فاکتور با حقوق 1.200 م و بیمه

استخدام منشی خانم جهت جوابگویی به تلفن و ثبت فاکتور با حقوق 1.200 م و بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی