آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-21

استخدام کارمند اداری خانم تمام وقت و پاره وقت با حقوق ثابت 1.200 م تا 1.500 م

استخدام کارمند اداری خانم تمام وقت و پاره وقت با حقوق ثابت 1.200 م تا 1.500 م

تهران شهرک گلستان شرقی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی