آگهی استخدام آرایشگر حرفه ای در آرایشگاه

استخدام آرایشگر حرفه ای در آرایشگاه

1397-09-21

استخدام آرایشگر حرفه ای در آرایشگاه با تابلو و پر مشتری.مسلط به براشینگ مو و بند صورت

استخدام آرایشگر حرفه ای در آرایشگاه با تابلو و پر مشتری.مسلط به براشینگ مو و بند صورت

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی