آگهی استخدام کارمند فروش در شرکتی معتبر در خصوص فروش فلزات

استخدام کارمند فروش در شرکتی معتبر در خصوص فروش فلزات

1397-09-20

استخدام کارمند فروش در شرکتی معتبر در خصوص فروش فلزات با ساعت کار 9 الی 18 با حقوق ثابت

استخدام کارمند فروش در شرکتی معتبر در خصوص فروش فلزات با ساعت کار 9 الی 18 با حقوق ثابت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی