آگهی استخدام کارشناس فنی کامپیوتر در شرکت خصوصی

استخدام کارشناس فنی کامپیوتر در شرکت خصوصی

1397-09-20

استخدام کارشناس فنی کامپیوتر در شرکت خصوصی .تماس از ساعت 7:30 الی 14:30

استخدام کارشناس فنی کامپیوتر در شرکت خصوصی .تماس از ساعت 7:30 الی 14:30

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی