آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-20

استخدام منشی خانم مجرد تمام وقت با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم مجرد تمام وقت با حقوق وزارت کار

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی