آگهی استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی

استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی

1397-09-19

استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی با حقوق مکفی در محدوده سعادت آباد

استخدام منشی خانم در دفتر ساختمانی با حقوق مکفی در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی