آگهی استخدام تخته کار رستوران

استخدام تخته کار رستوران

1397-09-19

استخدام تخته کار وارد به امور آشپزخانه و با اخلاق جهت همکاری در رستوران حوالی امام حسین با امکانات مکان خواب و غذای روزانه با حقوق بین 1.600 تا 1.800 میلیون

استخدام تخته کار وارد به امور آشپزخانه و با اخلاق جهت همکاری در رستوران حوالی امام حسین با امکانات مکان خواب و غذای روزانه با حقوق بین 1.600 تا 1.800 میلیون

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی