آگهی استخدام پیک موتوری جهت پخش سیمکارت ایرانسل

استخدام پیک موتوری جهت پخش سیمکارت ایرانسل

1397-09-19

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت پخش سیمکارت ایرانسل با درآمدی خوب (محدوده مدرس تا گلسرخ کلبه،نصرو سرداران وهمچنین صنایع تا گلستان و شهرک صدرا،فرهنگ شهرو قصرالدشت)

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت پخش سیمکارت ایرانسل با درآمدی خوب (محدوده مدرس تا گلسرخ کلبه،نصرو سرداران وهمچنین صنایع تا گلستان و شهرک صدرا،فرهنگ شهرو قصرالدشت)

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی