آگهی استخدام سالن کار کافه رستوران

استخدام سالن کار کافه رستوران

1397-09-19

استخدام سالن کار حرفه ای جوان و با اخلاق و ظاهری آراسته جهت همکاری در کافه رستوران

استخدام سالن کار حرفه ای جوان و با اخلاق و ظاهری آراسته جهت همکاری در کافه رستوران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی