آگهی استخدام مدیر مالی در شرکتی مجاز و معتبر

استخدام مدیر مالی در شرکتی مجاز و معتبر

1397-09-19

استخدام مدیر مالی در شرکتی مجاز و معتبر . بررسی امور مالی و حسابداری و قرارداد ها . پیگیری حقوق و بیمه کارکنان همچنین تنظیم اظهارنامه مالیاتی شناخت آسیب بخش مالی . مشاوره به مدیران دیگر . سابقه مدیریت قبلی

استخدام مدیر مالی در شرکتی مجاز و معتبر . بررسی امور مالی و حسابداری و قرارداد ها . پیگیری حقوق و بیمه کارکنان همچنین تنظیم اظهارنامه مالیاتی شناخت آسیب بخش مالی . مشاوره به مدیران دیگر . سابقه مدیریت قبلی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی