آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی مجاز

استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی مجاز

1397-09-19

استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی مجاز . توانایی کار با نرم افزار حسابداری سپیدار داشتن سابقه مرتبط با کار اجرایی و دوماه کار آزمایشی همراه حقوق

استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی مجاز . توانایی کار با نرم افزار حسابداری سپیدار داشتن سابقه مرتبط با کار اجرایی و دوماه کار آزمایشی همراه حقوق

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی