آگهی استخدام خدمتکار خانم جوان و با تجربه و تمیز جهت انجام کارهای روزمره منزل

استخدام خدمتکار خانم جوان و با تجربه و تمیز جهت انجام کارهای روزمره منزل

1397-09-19

استخدام خدمتکار خانم جوان و با تجربه و تمیز جهت انجام کارهای روزمره منزل

استخدام خدمتکار خانم جوان و با تجربه و تمیز جهت انجام کارهای روزمره منزل

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی