آگهی استخدام خدمتکار خانم مرتب و بى حاشیه براى آشپزى ونظافت منزل

استخدام خدمتکار خانم مرتب و بى حاشیه براى آشپزى ونظافت منزل

1397-09-19

استخدام خدمتکار خانم مرتب و بى حاشیه براى آشپزى ونظافت منزل

استخدام خدمتکار خانم مرتب و بى حاشیه براى آشپزى ونظافت منزل

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی