آگهی استخدام پیک جهت بازدید در املاک

استخدام پیک جهت بازدید در املاک

1397-09-19

استخدام یک همکار جوان مرتب و اجتماعی با موتور و یا ماشین جهت بازدید ملک به مشتری د راملاک با درامد بسیار خوب و مزایا

استخدام یک همکار جوان مرتب و اجتماعی با موتور و یا ماشین جهت بازدید ملک به مشتری د راملاک با درامد بسیار خوب و مزایا

مشهد پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی