آگهی استخدام تعدادی کارگر حرفه ای کارواشکار با حقوق و انعام و جای خواب

استخدام تعدادی کارگر حرفه ای کارواشکار با حقوق و انعام و جای خواب

1397-09-19

استخدام تعدادی کارگر حرفه ای کارواشکار با حقوق و انعام و جای خواب

استخدام تعدادی کارگر حرفه ای کارواشکار با حقوق و انعام و جای خواب

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی