آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-19

استخدام منشی خانم جوان در مرکز درمانی با حقوق مناسب در محیطی اداری

استخدام منشی خانم جوان در مرکز درمانی با حقوق مناسب در محیطی اداری

تهران جمالزاده

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی