آگهی استخدام منشی خانم درمجموعه فرهنگی ورزشی هپی لند پردیس

استخدام منشی خانم درمجموعه فرهنگی ورزشی هپی لند پردیس

1397-09-19

استخدام منشی خانم درمجموعه فرهنگی ورزشی هپی لند پردیس با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم درمجموعه فرهنگی ورزشی هپی لند پردیس با حقوق مکفی

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی