آگهی استخدام نگهبان آقا جهت مجتمع مسکونى به همراه جاى خواب و بیمه

استخدام نگهبان آقا جهت مجتمع مسکونى به همراه جاى خواب و بیمه

1397-09-18

استخدام نگهبان آقا جهت مجتمع مسکونى به همراه جاى خواب و بیمه

استخدام نگهبان آقا جهت مجتمع مسکونى به همراه جاى خواب و بیمه

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی