آگهی استخدام نظافتچی برای نظافت و پذیرایی در شرکت حقوقى

استخدام نظافتچی برای نظافت و پذیرایی در شرکت حقوقى

1397-09-18

استخدام نظافتچی برای نظافت و پذیرایی در شرکت حقوقى

استخدام نظافتچی برای نظافت و پذیرایی در شرکت حقوقى

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی