آگهی استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی

1397-09-18

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی.مسلط به طراحی ناخن.و دارای نمونه کار

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی.مسلط به طراحی ناخن.و دارای نمونه کار

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی