آگهی استخدام مهندس صنایع

استخدام مهندس صنایع

1397-07-22

استخدام مهندس صنایع مسلط به افیس,اینترنت و کار دفتری و زبان انگلیسی.داوطلبان رزومه خود را ایمیل نمایند.

استخدام مهندس صنایع مسلط به افیس,اینترنت و کار دفتری و زبان انگلیسی.داوطلبان رزومه خود را ایمیل نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی